Polityka prywatoności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.marimer.pl przez Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Osmańska 14, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296392, posiadający numer NIP: 527-25-60-247 (zwanym dalej jako: „Administrator”).

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator –Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Osmańska 14, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296392, posiadający numer NIP: 527-25-60-247
  2. Strona internetowa – działająca pod adresem www.marimer.pl
  3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość strony internetowej.

§ 2 Pliki cookies

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony Internetowej, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowe.
  3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.